Priser

Priser & betalning

priser-betalning

PRIVATPERSONER

Som kund gör du alltid en prisförfrågan direkt till vårt lokalkontor. Vårt telefonnummer och mail finner du på sidan kontakt.

FÖRETAG

Som företagskund gör du alltid en prisförfrågan direkt till våra lokalkontor. Vi gör därefter en behovsanalys och återkommer med offert. Vårt telefonnummer och mail finner du på sidan kontakt.

ÖVRIGT

  • Minsta timdebitering är 2 timmar/uppdrag.
  • Material som behövs för att utföra tjänsten står kunden för om inte annat har överenskommits.
  • Kostnad för ev. förbrukningsmaterial som Pensionärspoolen köpt in tillkommer.
  • *Lokala avvikelser kan förekomma.

Om avdrag

Från 1/1 2010 används endast den så kallade fakturamodellen. Det innebär att du som privatkund betalar 70% av arbetskostnaden för ROT-tjänster (t.ex snickeri och måleri) och resten ersätter skattemyndigheten i form av skatteavdrag. För RUT-tjänster (t.ex städning och trädgårdsarbete) betalar du 50 % av arbetskostnaden.

Betalning

  • Sker mot faktura 10 dagar netto.
  • Godkänns inte ett yrkande av RUT/ROT-avdrag betalar du som kund resterande belopp direkt efter avslag.
  • Faktureringsavgift tillkommer.

ROT-avdrag

Du kan läsa mer om RUT/ROT på Skatteverket.

Powered by WordPress. Designed by Woo Themes